Απαραίτητα Προσόντα:

 • Ελάχιστη προϋπηρεσία τουλάχιστον 6 μηνών σε πρατήριο υγρών καυσίμων
 • Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου
 • Ευχέρεια στην εξυπηρέτηση πελατών, πελατοκεντρική προσέγγιση
 • Δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών

Αρμοδιότητες:

 • Παρακολούθηση καθημερινής λειτουργίας και εικόνας πρατηρίου
 • Διοίκηση και αξιολόγηση προσωπικού πρατηρίου
 • Διαχείριση ταμειακών συναλλαγών, παραγγελιών και ορθής τήρησης αποθεμάτων καυσίμων
 • Υπεύθυνος για την εφαρμογή των εταιρικών διαδικασιών υγιεινής και ασφαλείας στο πρατήριο

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών με υψηλό μισθό, πλήρης απασχόληση.
 • Δυνατότητα εξέλιξης και σταθερής συνεργασίας
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Job Tags: ,

Υποβολή Αίτησης

Αίτηση σε αυτή τη θέση εργασίας

Ανεβάστε το βιογραφικό σας σημείωμα.

Επισκόπηση Εργασίας
Τοποθεσία Εργασίας
Εκτύπωση Αγγελίας Εργασίας

Job Quick Search

Cart

Καλάθι

Κοινοποίηση