Ζητείται υπάλληλος για εκτελωνιστικό γραφείο – διαμεταφορική εταιρεία.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Βασικές γνώσεις ναυτιλιακών
  • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
  • Άριστη γνώση εφαρμογών Η/Υ (Microsoft Word, Microsoft Excel)
  • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ θα εκτιμηθεί αναλόγως

Job Tags: , , ,

Υποβολή Αίτησης

Αίτηση σε αυτή τη θέση εργασίας

Ανεβάστε το βιογραφικό σας σημείωμα.

Επισκόπηση Εργασίας
Τοποθεσία Εργασίας
Εκτύπωση Αγγελίας Εργασίας

Job Quick Search

Cart

Καλάθι

Κοινοποίηση