Η Optimal HR Group, για λογαριασμό πελάτη της, εταιρίας Εμπορίας Πετρελαιοειδών Προϊόντων, αναζητά Υπάλληλο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Εμπορίας για τα κεντρικά γραφεία της στο Μαρούσι.

Καθήκοντα:

  • Καταχώρηση εγκεκριμένων προϋπολογισμών (ΕΓΕ) στο SAP & σε αρχεία ΤΥ
  • Παρακολούθηση παγίων (Capex) και εξόδων (Opex)
  • Ανάθεση εργασιών σε συντηρητές /εργολάβους/ προμηθευτές
  • Καταχωρήσεις αιτήσεων αγοράς /πωλήσεων /εξαγορών
  • Καταχώρηση τιμολογίων & Release Orders
  • Report συμβάσεων/τήρηση αρχείου συμβάσεων & report ΕΓE

Ελάχιστα Τυπικά Προσόντα:

  • Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, Διοικητικής ή Οικονομικής κατεύθυνσης
  • Ιδανικά 1-3 έτη προϋπηρεσίας
  • Γνώση MS Office
  • Γνώση SAP

Job Tags: , ,

Υποβολή Αίτησης

Αίτηση σε αυτή τη θέση εργασίας

Ανεβάστε το βιογραφικό σας σημείωμα.

Επισκόπηση Εργασίας
Τοποθεσία Εργασίας
Εκτύπωση Αγγελίας Εργασίας

Job Quick Search

Cart

Καλάθι

Κοινοποίηση