Η Optimal HR Group, για λογαριασμό πελάτη της, εταιρίας Εμπορίας Πετρελαιοειδών Προϊόντων, αναζητά Υπάλληλο Διεύθυνσης Εγκαταστάσεων & Λειτουργίας για την εγκατάσταση της εταιρίας στον Ασπρόπυργο.

 

Κύρια Καθήκοντα:

  • Έλεγχος κόστους των φορτωτικών μέσω SAP σύμφωνα με τις ισχύουσες συμφωνίες κομίστρων και λοιπών εξόδων
  • Ενημέρωση του SAP με τα στοιχεία των νέων σημείων παραδόσεων και παρακάμψεων & έλεγχος της ορθότητας των καταχωρήσεων του τελικού κόστους του Ξένου Χερσαίου Μεταφορικού.
  • Καταχώρηση τιμολογίων /φορτωτικών στο SAP
  • Διατήρηση αρχείου μεταφορικού κόστους
  • Έλεγχος εισιτηρίων/ναύλων οχηματαγωγών και καταχώρηση στο SAP
  • Εντοπισμός και αναφορά περιπτώσεων αυξημένου μεταφορικού κόστους

 

Ελάχιστα τυπικά προσόντα:

  • Απολυτήριο Λυκείου/Πτυχίο ΤΕΙ Θετικής Κατεύθυνσης
  • Εργασιακή εμπειρία 0-2 έτη
  • Γνώση SAP (επιθυμητή)

Job Tags: ,

Υποβολή Αίτησης

Αίτηση σε αυτή τη θέση εργασίας

Ανεβάστε το βιογραφικό σας σημείωμα.

Επισκόπηση Εργασίας
Τοποθεσία Εργασίας
Εκτύπωση Αγγελίας Εργασίας

Job Quick Search

Cart

Καλάθι

Κοινοποίηση