Η Erganet  αναζητά Βοηθό  Β’  Λογιστή, για  λογαριασμό ομίλου Εταιρειών με   έδρα την Παιανία.

Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικών Επιστημών/Λογιστικής κατεύθυνσης
 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας (προφορική και γραπτή επικοινωνία)
 • Εμπειρία τουλάχιστον 2  έτη σε ανάλογη θέση -5  έτη σε διπλογραφικά  βιβλία
 • Γνώσεις Διαχείρισης INTRASTAT /ενδοκοινοτικές αποκτήσεις – παραδόσεις
 • Γνώση στην εμπορική  Διαχείριση-Τιμολόγηση (Γνώση SAP θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν)
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (Windows, Office, ERP)
 • Γνώσεις  ΦΠΑ
 • Άριστες αριθμητικές και αναλυτικές ικανότητες
 • Ευχέρεια επικοινωνίας, πνεύμα συνεργασίας, προθυμία και όρεξη για δουλειά
 • Συνέπεια, επαγγελματισμό και οργανωτικές δεξιότητες
 • Υπευθυνότητα, εχεμύθεια και ευελιξία
 • Ικανότητα αναγνώρισης προτεραιοτήτων και ανάληψης πρωτοβουλιών

Παροχές:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Δυνατότητες εξέλιξης
 • Πρωινή , πλήρη απασχόληση

Job Tags: , , , , ,

Υποβολή Αίτησης

Αίτηση σε αυτή τη θέση εργασίας

Ανεβάστε το βιογραφικό σας σημείωμα.

Επισκόπηση Εργασίας
Τοποθεσία Εργασίας
Εκτύπωση Αγγελίας Εργασίας

Job Quick Search

Cart

Καλάθι

Κοινοποίηση