Αναζητάμε συνεργάτες για εργασία εντός γραφείου στην υποστήριξη της τουριστικής δραστηριότητας της εταιρείας για:

Τη διαχείριση κρατήσεων, Την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών – προϊόντων.

Απαραίτητα προσόντα. Άριστη χρήση MS Office, άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας, Ευχέρεια σύνθεσης και ανάλυσης κειμένου, Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες. Η κατοχή τίτλων σπουδών και η γνώση δεύτερης γλώσσας θα εκτιμηθούν.

EN

We are looking for office employees to support the company’s tourism activity for:

A. The management of reservations, B. The development of new services – products.

Necessary qualifications. Excellent use of MS Office, excellent knowledge of the English Language, Ability to compose and analyze text, Communication and organizational skills. Qualifications will be appreciated.

Job Tags: , ,

Επισκόπηση Εργασίας
Τοποθεσία Εργασίας
Εκτύπωση Αγγελίας Εργασίας
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Κοινοποίηση