Η EL PACK Α.Ε., εταιρία με ηγετική θέση στον κλάδο της χάρτινης συσκευασίας επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της, για το εργοστάσιο της στη ΒΙΠΕ Πατρών:

Μηχανικό συντήρησης (Μηχανολόγο)

Βασικές αρμοδιότητες :

 • Αναλαμβάνει την επίλυση των βλαβών εφόσον προκύψουν κατά την παραγωγική διαδικασία.
 • Συμμετέχει στις τακτικές προληπτικές συντηρήσεις βάσει των τεχνικών αναγκών του εργοστασίου.
 • Συμβάλλει στην αναβάθμιση των τεχνικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.
 • Προσφέρει την τεχνογνωσία του στους εργαζόμενους παραγωγής σε θέματα του αντικειμένου του, διασφαλίζοντας το σωστό χειρισμό του εξοπλισμού.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΤΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού
 • Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (γραπτό, προφορικό λόγο & τεχνική ορολογία)
 • Καλή γνώση μηχανολογικών σχεδίων
 • Γνώση μηχανολογικών αυτοματισμών παραγωγικών μηχανών
 • Ικανότητα επίλυσης τεχνικών προβλημάτων και ορθής διαχείρισης χρόνου.
 • Ικανότητα οργάνωσης, μεθοδικότητα, αναλυτική σκέψη και ομαδικότητα.
 • Προσαρμοστικότητα, ευελιξία, ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες και δυνατότητα εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον.
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.
 • Εμπειρία σε επισκευή και συντήρηση ανυψωτικών μηχανημάτων, με ηλεκτρικούς και diesel κινητήρες, θα εκτιμηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
 • Για άντρες υποψήφιους εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Παροχές:

 • Πολύ καλό εργασιακό περιβάλλον
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας
 • Συνεχής εκπαίδευση και μάθηση
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Εξασφαλισμένη μεταφορά από και προς στην Πάτρα

Job Tags: , ,

Υποβολή Αίτησης

Αίτηση σε αυτή τη θέση εργασίας

Ανεβάστε το βιογραφικό σας σημείωμα.

Επισκόπηση Εργασίας
Τοποθεσία Εργασίας
Εκτύπωση Αγγελίας Εργασίας

Job Quick Search

Cart

Καλάθι

Κοινοποίηση