Η εταιρεία PADEV ΜΕΠΕ η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα ανάπτυξης έργων ΑΠΕ αναζητά Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με εμπειρία στην μελέτη και αδειοδότηση αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών.

 

Αρμοδιότητες:

 • Μελέτη, Διαστασιολόγηση και Σχεδιασμός έργων ΑΠΕ
 • Ανάπτυξη, Αδειοδότηση και Αξιολόγηση έργων βάσει νομικού πλαισίου ΑΠΕ
 • Επικοινωνία με φορείς του Δημοσίου αναφορικά με την εξέλιξη της αδειοδοτικής διαδικασία των έργων
 • Διαχείριση και συντονισμός των έργων
 • Προετοιμασία και Σύνταξη Φακέλων για την αδειοδότηση έργων ΑΠΕ
 • Ανάλυση ανεμολογικών μετρήσεων και τήρηση βάσης ανεμολογικών δεδομένων
 • Σύνταξη Φακέλων για Αναπτυξιακά Προγράμματα

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • Προϋπηρεσία στην ανάπτυξη έργων ΑΠΕ
 • Καλή γνώση θεσμικού πλαισίου
 • Χρήση λογισμικών προσομοίωσης αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών
 • Άριστη γνώση MS Office AutoCAD, PVSYST
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Δίπλωμα Οδήγησης

 

Παροχές

 • Ανταγωνιστικό πακέτο παροχών και Υπηρεσιών
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Υποστήριξη και εκπαίδευση
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας

Job Tags: , , ,

Υποβολή Αίτησης

Αίτηση σε αυτή τη θέση εργασίας

Ανεβάστε το βιογραφικό σας σημείωμα.

Επισκόπηση Εργασίας
Τοποθεσία Εργασίας
Εκτύπωση Αγγελίας Εργασίας

Job Quick Search

Cart

Καλάθι

Κοινοποίηση