Η θέση αφορά υποψήφιους με ηλικία δεκαοκτώ (18) έως είκοσι εννέα (29) ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των ΚΠΑ2 της Δ.ΥΠ.Α.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 7 μήνες.

Μετά το πέρας της συγκεκριμένης διάρκειας, προσφέρεται η δυνατότητα πλήρους απασχόλησης με καθεστώς απομακρυσμένης εργασίας.

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος θα πρέπει να:

  • Γνωρίζει να χειρίζεται Η/Υ (office/emails etc.)
  • Έχει γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Job Tags: , , , , ,

Υποβολή Αίτησης

Αίτηση σε αυτή τη θέση εργασίας

Ανεβάστε το βιογραφικό σας σημείωμα.

Επισκόπηση Εργασίας
Τοποθεσία Εργασίας
Εκτύπωση Αγγελίας Εργασίας

Job Quick Search

Cart

Καλάθι

Κοινοποίηση