Η Optimal HR Group για λογαριασμό πελάτη της, Εταιρείας Εμπορίας Πετρελαιοειδών προϊόντων, αναζητά προσωπικό για τη θέση, Εργάτη Ράμπας Υγραερίου για να απασχοληθεί σε έργο τεχνικής υποστήριξης στην εγκατάσταση καυσίμων της εταιρείας στον Ασπρόπυργο.

Κύρια καθήκοντα:

Φόρτωση/εκφόρτωση φιαλών

 • Δίνει κατευθύνσεις στους οδηγούς των φορτηγών οχημάτων ώστε να προσεγγίσουν με ασφαλή τρόπο τον χώρο του εμφιαλωτηρίου
 • Φορτώνει και εκφορτώνει γεμάτες ή κενές φιάλες επί των οχημάτων της εταιρείας ή συνεργατών χωρίς να επιβιβάζεται επί του οχήματος (εκτός εάν είναι της εταιρείας) αλλά παραδίδει την φιάλη στα όρια του οχήματος

Εμφιάλωση

 • Χειρίζεται τον εξοπλισμό πλήρωσης ή ελέγχου πλήρωσης των φιαλών (ζυγοί εμφιάλωσης , πώματα ασφαλείας , μηχανές συρρίκνωσης πλαστικού καλύμματος, μηχανές ανίχνευσης διαρροών) και στις δυο γραμμές εμφιάλωσης Μίγματος και Προπανίου
 • Διενεργεί οπτικό έλεγχο κατά την διάρκεια της εμφιάλωσης και αναφέρει στον Υπεύθυνο Εμφιαλωτηρίου τυχόν προβλήματα που έχουν σχέση με την λειτουργία και ασφάλεια του Εμφιαλωτηρίου
 • Διευθέτηση φιαλών και αποθήκευσηΕλέγχει οπτικά την ηλικία και την εξωτερική κατάσταση της φιάλης (βαφή , σώμα κλπ.) κατά την εκφόρτωση στο Εμφιαλωτήριο
 • Διαχωρίζει τις ακατάλληλες φιάλες και τις αποθηκεύει προσωρινά προκειμένου να επανελεγχθούν από πιστοποιημένο ελεγκτή
 • Διευθετεί και αποθηκεύει τις γεμάτες και κενές φιάλες επί του Εμφιαλωτηρίου και στους εξωτερικούς χώρους της εγκατάστασης σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες

Λοιπά

 • Φροντίζει για την καλή κατάσταση των μηχανημάτων και την καθαριότητα στους χώρους ευθύνης του
 • Αποτελεί μέλος της ομάδας Πυρασφάλειας και συμμετέχει στις προγραμματισμένες ασκήσεις αυτής
 • Εκτελεί κάθε άλλο καθήκον που του αναθέτει προφορικά ή έγγραφα ο άμεσος προϊστάμενος του
 • Διευκρινίζεται ότι η θέση αφορά απασχόληση, σύμφωνα με τις λειτουργικές ανάγκες του έργου τεχνικής υποστήριξης της εταιρείας και των εγκαταστάσεών της.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απολυτήριο Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου ή Μέσης Τεχνικής Σχολής
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες υποψηφίους

Job Tags: ,

Υποβολή Αίτησης

Αίτηση σε αυτή τη θέση εργασίας

Ανεβάστε το βιογραφικό σας σημείωμα.

Επισκόπηση Εργασίας
Τοποθεσία Εργασίας
Εκτύπωση Αγγελίας Εργασίας

Job Quick Search

Cart

Καλάθι

Κοινοποίηση