Η εταιρεία ΕΚΕΜ Α.Ε. με έδρα την Πάτρα, που ασχολείται με την κατασκευή και εμπορία ελαιουργικών μηχανημάτων και μηχανημάτων βιομηχανίας, αναζητά μηχανικό πωλήσεων για πλήρη απασχόληση.

Αρμοδιότητες Θέσης:

  • Διαχείριση του υπάρχοντος πελατολογίου και ανάπτυξή του
  • Αύξηση των πωλήσεων και επίτευξη στόχων
  • Έρευνα, ανάλυση και καταγραφή του ανταγωνισμού

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πτυχίο Μηχανολόγου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ)
  • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (προφορική και γραπτή επικοινωνία)
  • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (Windows, Office)

Προϋποθέσεις:

  • Δίπλωμα οδήγησης
  • Δυνατότητα ταξιδίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Προϋπηρεσία στον τομέα των πωλήσεων: επιθυμητή

Job Tags: , , , ,

Επισκόπηση Εργασίας
Τοποθεσία Εργασίας
Εκτύπωση Αγγελίας Εργασίας
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Κοινοποίηση