Λεπτομέρειες Αγαπημένου

Σχετικά με την εταιρεία

Η CoreNetworks είναι μια εταιρεία εγκατάστασης υποστήριξης, παραμετροποίησης και συντήρησης πληροφοριακών συστημάτων. Στο αντικείμενο των δραστηριοτήτων συμπεριλαμβάνεται και η παροχή συμβουλών σε τεχνολογικό επίπεδο.

Έχουμε αναλάβει πλήρως την υποστήριξη μεγάλων πληροφοριακών υποδομών και υλοποιήσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Εκτύπωση Εταιρείας

Job Quick Search

Cart

Καλάθι

Κοινοποίηση