Νέα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης

Αυτή την περίοδο πραγματοποιούνται νέα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης από το “ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ” και τον “ΚΕΟΣΟΕ“. Είναι επιδοτούμενα και υλοποιούνται για να στηριχθούν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα. Επίσης, ο “ΟΑΕΔ” πραγματοποιεί νέο πρόγραμμα για 5000 άνεργους για να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία στο digital marketing. Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικότερα ώστε να συμμετάσχει σε κάποιο από αυτά, όποιος […]

Περισσότερα
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.