Η Βιομηχανική και Πτηνοτροφική Επιχείρηση ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Α.Ε.  με έδρα την Χαλκίδα Ευβοίας, στα πλαίσια της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων ζητεί: Junior Financial Operations Analyst

Η ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Α.Ε. αποτελεί μια οικογενειακή επιχείρηση  που ξεπερνά τα 60 χρόνια ανάπτυξης και καινοτομίας. Mια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των τροφίμων, με πολλαπλές βραβεύσεις για την καινοτομία της. Με το υψηλότερο ποσοστό στον κλάδο σε ιδιόκτητες μονάδες εκτροφής στα πλαίσια μια πλήρους καθετοποιημένης παραγωγικής διαδικασίας, και ολοκληρωμένες μονάδες επεξεργασίας (from farm to fork), η συμμετοχή επιστημονικών ειδικοτήτων αποτελεί ακρογωνιαίο κεφάλαιο για την εταιρεία.

 

Καθήκοντα Θέσης

 • Συμφωνία Τραπεζών, υπολοίπων πελατών, προμηθευτών, πιστωτών και έλεγχος στοιχείων
 • Έλεγχος απογραφών υλικών-εμπορευμάτων, και επίβλεψη μηνιαίας συμφωνίας αποθηκών
 • Καταχώρηση παραστατικών Γ΄ κατηγόριας, λογιστικές εγγραφές κλεισίματος έτους
 • Διαχείριση επιταγών (εισπρακτέων – πληρωτέων) έλεγχος χαρτοφυλακίου και συμφωνίες με λογιστική
 • Εκκαθαρίσεις/ κοστολόγηση εισαγωγών, διαχείριση συμφωνητικών
 • Επιθυμητή συμμετοχή σε κλείσιμο ισολογισμού
 • Επίβλεψη μητρώου παγίων, μηνιαίο κλείσιμο βιβλίων λογιστικής και κατανομή των εξόδων ανά κέντρο κόστους
 • Συμβολή στη σύνταξη οικονομικών αναφορών, δημιουργία διαγραμμάτων, γραφημάτων για την απεικόνιση τεχνικών αναφορών χρησιμοποιώντας υπολογιστικά φύλλα

 

Απαραίτητα προσόντα, δεξιότητες και εμπειρία

 • Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικονομικής ή Λογιστικής κατεύθυνσης – Μεταπτυχιακός Τίτλος στη Λογιστική και Σεμινάρια Φορολογίας θα συνεκτιμηθούν
 • Τουλάχιστον 2-3 έτη σε αντίστοιχη θέση σε συμβουλευτικές εταιρείες ή λογιστήρια ανώνυμων εταιρειών
 • Γνώσεις Διεθνών Προτύπων Χρηματοικονομικής Αναφοράς (IFRS) και Intrastat (επιπρόσθετο προσόν), My Data, CAPEX, γνώση κυκλώματος αποθήκης
 • Άριστη γνώση Η/Υ και εμπειρία στη χρήση συστημάτων ERP (SoftOne), Excel, Powerpoint.
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και υπευθυνότητας.
 • Ικανότητα ανάλυσης θεμάτων/προβλημάτων και ορθολογικής-ολιστικής  αντιμετώπισής τους καθώς και η επίδειξη ικανοτήτων οργάνωσης, πρόληψης και πρόνοιας.
 • Προσήλωση στην επίτευξη στόχων και αποτελεσματικότητα
 • Οργανωτικές ικανότητες, συνέπεια στην τήρηση προθεσμιών, υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου.
 • Ικανότητα ομαδικότητας και συνεργασίας.
 • Διάθεση για εργασία και επαγγελματική εξέλιξη.
 • Δυνατότητα εκτέλεσης πολλαπλών εργασιών και ικανότητα προτεραιοποίησης.

Η Εταιρεία προσφέρει:

 •  Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 •  Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογα με τις ικανότητες
 •  Δυνατότητες εξέλιξης

Εάν η δημιουργική εργασία μέσα στα πλαίσια μιας ταχύτατα αναπτυσσόμενης επιχείρησης αποτελεί για σας επαγγελματική πρόκληση, τότε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα υπόψιν Δ/νσης Ανθρωπίνων Πόρων. ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ.

Job Tags: , , ,

Υποβολή Αίτησης

Αίτηση σε αυτή τη θέση εργασίας

Ανεβάστε το βιογραφικό σας σημείωμα.

Επισκόπηση Εργασίας
Τοποθεσία Εργασίας
Εκτύπωση Αγγελίας Εργασίας

Job Quick Search

Cart

Καλάθι

Κοινοποίηση