Δυο θέσεις εργασίας για τεχνίτες επεξεργασμένου ξύλου, (μαραγκοί ή επιπλοποιοί) απαραίτητη η προϋπηρεσία

Πληροφορίες στο

Job Tags: ,

Επισκόπηση Εργασίας
Τοποθεσία Εργασίας
Εκτύπωση Αγγελίας Εργασίας
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Κοινοποίηση